Bilimsel Program

Bilimsel Program PDF halinde indirmek için tıklayınız..
09 Ocak 2020 - Perşembe
  A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU
  ÇALIŞTAY 1
Yapay Zeka ve Genetik
     
08.30 - 09.00 Yapay Zeka Nedir ve Tarihçesi
Munis DÜNDAR
     
09.00 - 09.30 Yapay Zeka ve Genetik Mühendislik:
Biyo-Tekillik
Cihan TAŞTAN
     
09.30 - 10.00 Büyük Veri’nin Tercümanı Biyobilişimin Dünü ve Bugünü
Erşen KAVAK
     
10.00 - 10.30 Kahve Arası      
10.30 - 11.00 Yapay Zeka Yöntemleriyle Semptoma Dayalı Varyant Önceliklendirme ve Nadir Hastalık Uygulamaları
Uğur SEZERMAN
     
11.00 - 11.30 Hassas ve Koruyucu Tıpta Bulanık Mantık Yaklaşımları
Mahmut Çerkez ERGÖREN
     
11.30- 12.30 "in Silico" Protein Modelleme ve Analiz Uygulaması
Şeref GÜL

Bu oturumda bilgisayarlar ile uygulamalı çalışma yapılacaktır. Katılımcıların şahsi bilgisayarlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
     
12.30 - 13.00 Öğle Yemeği      
  ÇALIŞTAY 2
"İn Vivo İn Vitro" Fonksiyonel Genetik Çalışmalarda Modelleme Sistemleri
     
13.00 - 13.30 Xenopus Model Sistemi İle Doğumsal Anomalilerin Modellenmesi
Engin DENİZ
     
13.30 - 14.00 Caenorhabditis Elegans İle Hastalıkların Modellenmesi
Oktay KAPLAN
     
14.00 - 14.30 Drosphilia Melanogaster İle Hastalıkların Modellenmesi
Arzu ÇELİK
     
14.30 - 15.00 Uyarılmış Pluripotent Kök Hücreler ve CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Aracının Dermatolojide Kullanımı: "İn Vitro ve İn Vivo" Yaklaşımlar
Zeynep TOKCAER KESKİN
     
  ÇALIŞTAY 2'nin son konuşması 17:15 - 18:15 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.      
15.00 - 15.30 Kahve Arası      
15.30 - 16.00

Açılış Konuşmaları

Sempozyum Başkanı
Şehime Gülsün TEMEL

Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği Başkanı
Serap UTAŞ

Tıbbi Genetik Derneği Başkanı
Mehmet Ali ERGÜN

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Ekrem KAYA

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü
A. Saim KILAVUZ

     
16.00 - 16.45 PLENARY LECTURE
Moderatörler : Mehmet Ali ERGÜN,
Serap UTAŞ


Palmoplantar Keratodermas: Syndromes and Disease Mechanisms.
David KELSELL
     
16.45 - 17.15 Kahve Arası      
  OTURUM 1
Malign Melanom  ve Kutanöz T-Hücreli Lenfoma
Oturum Başkanları : Derya ERÇAL, Hayriye SARICAOĞLU,
Yunus Kasım TERZİ, Gamze MOCAN
     
17.15 - 17.45 Onkolog Bakışıyla Melanom Kliniği ve Tedavisi
Türkkan EVRENSEL
ÇALIŞTAY 2
"İn Vivo İn Vitro" Fonksiyonel Genetik Çalışmalarda Modelleme Sistemleri

Genetik Çalışmalar İçin "İn Vivo ve İn Vitro" CRISPR/Cas9 Uygulamalar
Cihan TAŞTAN
Oktay KAPLAN
SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU - 1
SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU - 2
17.45 - 18.15 Melanom Genetigi ve Kişisel Tedavi
Cengiz YAKICIER
18.15 - 18.45 Kutanöz T-Hücreli Lenfomada Tümör Mikroçevresi
Burcu BEKSAÇ
Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Serkan YAZICI
18.45 - 19.15 Melanom ve Kutanöz T-Hücreli Lenfomada Güncel Tedaviler-Adaptif İmmünoterapi (CAR-T Hücre & TILL)
Ercüment OVALI
 
10 Ocak 2020 - Cuma
  A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU
  OTURUM 2
Oturum Başkanları : Şükran TUNALI, Ayfer ULGENALP, Cihangir ÖZKINAY
     
08.30 - 09.00 Patolog Gözüyle Dermatogenetik Hastalıklar
Şaduman BALABAN ADIM
     
09.00 - 09.30 Dermatolog Gözüyle İktiyoza Yaklaşım ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Sibel ERSOY EVANS
     
09.30 - 10.00 İktiyoz Genetigi ve Genetik Danışmanlık
Ferda ÖZKINAY
     
10.00 - 10.30 Kahve Arası      
  OTURUM 3
Oturum Başkanları : Feride ŞAHİN,
Emel BÜLBÜL BAŞKAN, Seher BAŞARAN
     
10.30 - 11:00 Dermatolog Gözüyle Epidermolizis Bulloza ve Tedavi Yaklaşımları
Osman KÖSE
     
11.00 - 11.45 Genetics of Epidermolisis Bullosa and Genetic Counseling
Christina HAS
     
11.45 - 12.15 Epidermolizis Bülloza Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar: Çukurova Tıp Tecrübesi
Atıl BİŞGİN
     
12.15 - 13.15 Öğle Yemeği ve POSTER SUNUMLARI      
  OTURUM 4
Yaşlanma ve Genetik
Oturum Başkanları :
Beyhan DURAK ARAS,
Serap ÖZTÜRKCAN,
Burak DURMAZ
     
13.15 - 13.45 Dermatolog Gözüyle Yaşlanma
Berna ŞANLI
     
13.45 - 14.15 Yaşlanma Genetiği ve Epigenetik
Ayça AYKUT
     
14.15 - 14.45 Anti-aging Tedavi Yaklaşımları ve Kök Hücre Uygulamalarının Yeri
Erdal KARAÖZ
     
14.45 - 15.15 Kahve Arası      
  OTURUM 5
Oturum Başkanları : Öztürk ÖZDEMİR, Hatice ERDİ ŞANLI,
Nejat İMİRZALIOĞLU
     
15.15 - 15.45 Fotosensitivite Sendromları Kliniği ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Demet KARTAL
     
15.45 - 16.45 Fotosensitivite Sendromlarına Klinik Genetikçi Gözüyle Bakış
Fotosensitivite Sendromlarının Laboratuvar Uygulamalarının Tanıdaki Yeri
Umut ALTUNOĞLU
Arjan THEIL
     
16.45 - 17.15 Kahve Arası      
  OTURUM 6
Oturum Başkanları : Ercan MIHÇI,
Osman KÖSE
     
17.15 - 17.45 Erken Yaşlanma Sendromlarında Klinik ve Güncel Tedaviler
Deniz AKKAYA
     
17.45 - 18.15 Erken Yaşlanma Sendromlarının Genetiği ve Genetik Danışma
Nursel ELÇİOĞLU
     
18.15 - 19.45 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3 SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU - 4
SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU - 5
SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU - 6
11 Ocak 2020 - Cumartesi
A SALONU
  OTURUM 7
Oturum Başkanları : Özgür ÇOĞULU, Haydar BAĞIŞ, Kenan AYDOĞAN
08.00 - 08.30 Dermatolog Gözüyle Ektodermal Displaziler ve Tedavi Yaklaşımları
Şeniz DUYGULU
08.30 - 09.00 Diş Hekimi Gözüyle Ektodermal Displaziler ve Tedavi Yaklaşımları
Yeliz GÜVEN
09.00 - 09.30 Ektodermal Displazilerin Genetigi  ve Genetik Danışma
Hakan GÜRKAN
09.30 - 10.00 Kahve Arası
  OTURUM 8
Oturum Başkanları : Hülya KAYSERİLİ, Sevgi BAHADIR, Ferda PERÇİN
10.00 - 12.00 Nadir Vaka Sunuları (Inkontinentia pigmenti; Saç Hastalıkları, Tırnak Hastalıkları, Deri tümörleri, H Sendromu, Bazex vb Birth Huge Dube, EDS ve Cutis Laxa)
12.00 - 13.00 Öğle Yemeği ve POSTER SUNUMLARI
  OTURUM 9
Oturum Başkanları : Beyhan TÜYSÜZ, Deniz YÜCELTEN, Hatice ILGIN RUHİ
13.00 - 13.45 Mosaic Skin Disorders
Christina HAS
13.45 - 14.15 Nörokütanöz Hastalıklarda Klinik ve Güncel Tedaviler
Rebiay KIRAN
14.15 - 14.45 Nörofibromatozis ve Tüberoskleroz Genetiği
Serpil ERASLAN
14.45 - 15.00 Kahve Arası
  OTURUM 10
Oturum Başkanları : Sevilhan ARTAN, Hamdi ÖZCAN, İlter GÜNEY
15.00 - 15.45 Disease Modelling Using Patient Derived Keratinocytes-Genodermatoses of the NLRP1 Inflammasome
Bruno REVERSADE
15.45 - 16.15 Dermatolog Gözüyle Kutanöz Vasküler Bozukluklara Klinik Yaklaşım ve Güncel Tedaviler
Deniz YÜCELTEN
16.15 - 16.45 Kutanöz Vasküler Malformasyonların Genetiği ve Genetik Danışmanlık
Tahir ATİK
16.45 - 17.00 Kahve Arası
  OTURUM 11
Oturum Başkanları : Uğur ÖZBEK, Neslihan ŞENDUR, Abdulgani TATAR
17.00 - 17.30 Hiperpigmentasyon Hatalıklarının Kliniği ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Sevgi BAHADIR
17.30 - 18.00 Hipopigmentasyon Hastalıklarının Kliniği ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Serap UTAŞ
18.00 - 18.30 Pigmentasyon Hastalıklarının Genetigi ve Genetik Danışma
Özden HATIRNAZ
18:30 - 19:00 KAPANIŞ TÖRENİ

1. Bursa Uluslararası Katılımlı Genetik Günleri Dermatogenetik Sempozyumu © 2020