Önemli Tarihler

Bildiri Son Gönderim Tarihi
03 Ocak 2020
Bildiri Değerlendirme Sonuçları Kabul / Red Bildirim Tarihi
04 Ocak 2020
Sempozyum Tarihleri
09-11 Ocak 2020

1. Bursa Uluslararası Katılımlı Genetik Günleri Dermatogenetik Sempozyumu © 2020