Onlıne Bildiri

Sempozyumda bildiri sunumu, poster veya sözlü sunum şeklinde olacaktır. Sempozyuma, bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 03 Ocak 2020 tarihine kadar www.dermatogenetik.org sitesindeki online bildiri sistemi aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

Sözel Bildiri Özetleri Gönderim Kuralları
 • Bildiriler sistem üzerinden özet metin ya da tam metin olarak gönderilecektir.
 • Bildiriler, sempozyum dijital kitabında ve sempozyum sonrasında basılacak olan kitapta yayınlanacaktır.
 • Özetlerin yazım dili Türkçe ve İngilizceʼdir.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. ? (Örn: Mehmet Küçük)
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. (Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul)
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) (Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetler bölümsüz olarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir. Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dijital Poster Teknik Özellikleri :
 • JPEG olarak 3:4 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Yüksek çözününürlüklü, minimum 1536(en) x 2048(boy) olmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan Dijital E-poster de yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 12 - 22 punto arasında arial dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir sayfaya sığmaz ise aynı ölçülerde ikinci bir sayfa yapılmalı, yapıştırılan resim ve tabloların kaliteside yüksek olmalıdır.
 • JPEG çözünürlülüğünde sorun yaşayan bildiri sahipleri isterlerse direk olarak ppt veya pptx uzantılı çalışma dosyalarınıda gönderebilirler.
 • JPEG yada çalışma dosyaları 07 Ocak 2020 tarihine kadar faika.yapici@burkon.com adresine gönderilmelidir.


1. Bursa Uluslararası Katılımlı Genetik Günleri Dermatogenetik Sempozyumu © 2020